's-Gravelandseweg nr 55 1903

's-Gravelandseweg n…