's-Gravelandseweg nr 152 1918

's-Gravelandseweg n…

's-Gravelandseweg hoek Wisseloordlaan; rechts toegangshek villa "Wisseloord" en tuinhuis