's-Gravelandseweg nr 63 1910

's-Gravelandseweg n…

Tulp Meinsma